Ministerstvo školství selhalo

30/10/2019

S ředitelem programu Jeden svět na školách Karlem Strachotou o nebezpečí sociálních sítí, mediální gramotnosti českých žáků a politických trendech, které ukazují studentské volby nanečisto. Jaký je hlavní cíl programu Jeden svět na školách? Jeden svět na školách existuje už devatenáctým rokem. A mohu říci, že i dnes platí, co platilo na začátku. Chceme přispět k tomu, aby ve školní výuce byla přitom na témata, která jsou…

Podzimní Umění darovat o tom, proč se české děti netěší do školy

16/10/2019

Mladí odnepaměti chtěli dělat věci jinak a často proti vůli starších – zaváděli do praxe nejrůznější novinky, nad nimiž jejich otcové kroutili odmítavě hlavou (no považte sami, když někdo po celý život orá s koňmi, traktor pro něj musí být ďáblovým vynálezem). Jenže nyní dochází k daleko výraznější proměně. Zatímco v minulých stoletích zůstával obsah…