Gymnazisté propojují generace

Na první pohled jednoduchý nápad. Webové stránky propojující ty, kteří chtějí pomoci, s těmi, kteří pomoc potřebují. Především se seniory. Tak funguje projekt Helpness brněnského EKO gymnázia, vítěz čtvrtého ročníku soutěže iKid, kterou pro děti druhého stupně základních škol pořádá auditorská a poradenská společnost KPMG Česká republika.

EKO gymnázium, které vyhrálo v soutěži podruhé, už navázalo spolupráci s místním domovem seniorů. „Cílem je propojovat generace a tvořit komunitu, která si pomáhá. Na provoz získáváme prostředky prodejem tzv. DobroBoxů – balíčků s výrobky vyrobenými seniory,“ popisuje hlavní myšlenku projektu učitelka vítězného týmu Sylvie Schmiedová.

Druhé místo získala aplikace iDys žáků ze ZŠ Ohradní v Praze, která pomáhá dětem se specifickou poruchou učení. Na bronz dosáhla aplikace Students for Students, za kterou stojí žáci z pražské ZŠ Masarykova, v níž si žáci mohou obstarat doučování nebo se naopak stát lektory. Speciální cenu poroty a Cenu zaměstnanců KPMG získala čelenka pro zrakově postižené Tyfl-Ex, která upozorňuje na překážky v úrovni hlavy, vyrobili ji žáci z ostravské ZŠ Františka Formana.

Za úspěchem v soutěži iKid stojí několikaměsíční úsilí. Děti musí projít všemi fázemi podnikatelského plánu, včetně průzkumu trhu, cenotvorby, marketingu a závěrečné prezentace před porotou. Ve finále se objevilo celkem 15 týmů z různých koutů České republiky. Do pátého ročníku pro rok 2020 KPMG hledá další školy, učitele a mentory. Oficiální přihlášky lze posílat od září, již teď je možné se nezávazně hlásit na http://ikid.cz/, kde najdete také více informací o projektu.