Začíná měsíc dobročinné závěti. Sepište ji

Konat dobré skutky je možné nejen v životě, ale i bezprostředně po jeho skončení, třeba prostřednictvím dobročinné závěti. Na to upozorňuje Mezinárodní den závěti, který připomíná možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Připadá na 13. září a právě od tohoto dne v Česku probíhá Měsíc dobročinné závěti (od 13. září do 12. října).

Dárcům a dárkyním, kteří v tomto období budou ve své poslední vůli pamatovat na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí Koalice za snadné dárcovství (z prostředků, poskytnutých Nadací Via) notářský poplatek za sepsání závěti až do výše 1800 Kč bez DPH. Konkrétní informace k proplacení poplatku jsou uvedeny na http://zavetpomaha.cz/mesic/

V Česku není, na rozdíl od mnoha zemí Evropy, forma darování prostřednictvím závěti stále příliš rozšířená, což dokazují sociologické studie. Zatímco v Rakousku se pro tuto formu dárcovství rozhodne 11 procent lidí, u nás jsou to pouhá dvě procenta.

Nadace Via se snaží dobročinnost podporovat šířením inspirativních příběhů dárcovství. Ty nejsilnější i z oblasti závěťového dárcovství oceňuje Cenou Via Bona. Přečtěte si příběhy závěťových dárkyň a dárců, kteří ji v posledních letech získaly:

Marie Horová

Marcela Mejstříková a Mamma HELP

Zdeněk Voráček

Ludmila Šilhánková

Kateřina Šmídková